Privacy

Privacyverklaring vakantiewoning Chalet Gris 111

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakantiewoning Chalet Gris 111 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier.

Persoonsgegevens

Vakantiewoning Chalet Gris 111 kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van vakantiewoning Chalet Gris 111, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Chalet Gris 111 verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoon
  • Email-adres

Waarom we gegevens nodig hebben

Vakantiewoning Chalet Gris 111 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van het ingevulde contactformulier, uw boeking en/of betaling.
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de boeking te kunnen verwerken.

Delen met anderen

Vakantiewoning Chalet Gris 111 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij beheren deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites. Ons gebruik van deze links betekent niet dat wij deze links en hun inhoud, auteurs en daden ondersteunen en goedkeuren. Deze privacyverklaring heeft geen effect op deze websites die gebruik maken van hun eigen privacy policies alsook andere policies.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van vakantiewoning Chalet Gris 111 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vakantiewoning Chalet Gris 111 gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@chaletgris111.nl . Vakantiewoning Chalet Gris 111 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Beveiligen

Vakantiewoning Chalet Gris 111 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van vakantiewoning Chalet Gris 111 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vakantiewoning Chalet Gris 111 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chaletgris111.nl

Vakantiewoning Chalet Gris 111 is als volgt te bereiken:

Route de Fontanès, RD 109, 34270 Vacquières, Frankrijk

Contact: info@chaletgris111.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast november 2023.